Woningbestand


Stichting Wonen Oeffelt beschikt over 24 woningen. In 2013/14 zijn de 12 seniorenwoningen volledig 

gerenoveerd. Daarnaast heeft de Stichting Wonen Oeffelt in 2014 12 gezinswoningen overgenomen van de gemeente Boxmeer. Stapsgewijs zullen ook deze woningen gerenoveerd gaan worden. Alle woningen liggen in de dorpskern van Oeffelt.

Onlangs is het dagbesteding complex De Haven van Dichterbij aangekocht. Een deel daarvan wordt door Aksent ingezet als opvang voor jongeren, dagbesteding voor ouderen en als kantoor.

Zoals het er nu uitziet worden in het resterende gedeelte ongeveer 10 zorgwoningen gerealiseerd.


Hieronder de seniorenwoningen die recentelijk volledig zijn gerenoveerd.