50 jaar Stichting Wonen Oeffelt

 

In juni 1970 is onder leiding van de toenmalige burgemeester Stuij Stichting Bejaardenhuisvesting Oeffelt opgericht

 

Stichting Wonen Oeffelt is de voortzetting van deze Stichting.

 

Het doel van de SBO was betaalbare huisvesting voor Oeffeltse bejaarden, zodat deze niet uit hun woonplaats hoefden te vertrekken.

In de opzet van de Stichting Wonen Oeffelt is dit niet anders. Het aandachtsveld van ouderen is alleen verruimd naar alle inwoners van Oeffelt.

 

 

Stichting Wonen Oeffelt heeft als oogmerk de leefbaarheid van de plaatselijke woongemeenschap als geheel te bevorderen en waar mogelijk bepaalde zorgvoorzieningen te faciliteren.

 

De SWO bestaat dus nu 50 Jaar.  Dit moment konden wij als bestuur niet zomaar voorbij laten gaan.

Wij zijn als bestuur alle huurders afgegaan en hebben hun een heerlijke taart aangeboden en een cadeaubon van de Spar.

Oeffelt, 12 maart 2020

 

Wellicht hebt u al iets vernomen dat er binnen het bestuur van de Stichting Wonen Oeffelt een wisseling heeft plaats gevonden. Sinds 4 maart 2020 is er een compleet nieuwe bestuur aangetreden.

 

Het nieuwe bestuur bestaat uit de volgende personen.

Voorzitter:                 Michel Jansen

Penningmeester:     Peter Stoffelsma

Secretaris:                 Vacant

Lid:                              Gerrit Daanen


Tevens is er een nieuw telefoonnummer waar wij op bereikbaar zijn:

0485 - 799818

 

of per mail: info@wonenoeffelt.nl

 

Bestuur Stichting Wonen Oeffelt,

 

 

Michel Jansen, Peter Stoffelsma en Gerrit Daanen

 

18 april 2016

 

In Oeffelt starten wij een sociaal maatschappelijk experiment.  Wij streven naar inclusiviteit, het samenbrengen en samenhouden van de gezonden en kwetsbaren en dat ongeacht de aard van hun beperking. Voor hen realiseren wij ook een woon/zorg voorziening die door de ruime differentiatie van de bewoners niet bestaat uit gesegmenteerde groepen als dementerenden of louter lichamelijk beperkten, maar een afspiegeling is van de gewone samenleving. Vanuit de bestaande zorginstellingen lijkt dit een stap te ver. Wij huldigen de slogan van professor Jan Rotmans, de grondlegger van De Kanteling: “Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langskwam die dat niet wist”.

Wij gaan het proberen. Beperkt zelfstandig kunnen wonen en geworteld zijn in het Oeffeltse is het basiscriterium voor de toewijzing aan de toekomstige bewoners. Niet de problematiek is gemeenschappelijk, maar het Oeffeltenaar zijn of worden. Zo beschermt en verzorgt de plaatselijke gemeenschap haar eigen mensen in het besef dat de een sterk is en de ander zwak en dat dit elk moment kan veranderen. Het vieren van de kwetsbaarheid brengt onze samenleving tot leven. Breekbaarheid is de bron van vitaliteit. Het maakt niet uit of iemand wel of geen beperking heeft. De samenleving is er voor iedereen.

Daartoe wordt de plaatselijke netwerkorganisatie Zorgcoöperatie De Haven opgericht.

10 juli 2015

 

Ontwikkeling van De Haven

Met een aantal Oeffeltenaren hebben wij onder professionele begeleiding van ZET gekeken naar de mogelijkheden van De Haven als woon-zorg voorziening. Resultaat van deze poging tot verdieping en bezinning is dat wij niet bij voorbaat denken in termen van bepaalde doelgroepen zoals ouderen en licht dementerenden. In beginsel moet De Haven open kunnen staan voor iedereen in Oeffelt die niet meer alleen wil of kan wonen. Dat kan om lichamelijke of geestelijke redenen zijn, jongeren en ouderen. Daarmee vormen de bewoners een afspiegeling van de gemeenschap en niet een afgezonderd deel daarvan. Er zal een gemeenschappelijke huiskamer zijn waar gezamenlijk of alleen wordt gekookt en gegeten.

Daarnaast wordt er een huiskamer gereserveerd waar de dorpsgemeenschap Oeffelt elkaar kan ontmoeten. Er wordt ook plaats ingeruimd voor een zorgloket en de Stichting Wonen Oeffelt zal er kantoor houden.

De komende maanden wordt onderzocht hoe het gebouw op al deze voorzieningen zal worden ingericht.

Mocht u mee willen denken over de ontwikkeling van De Haven en de Zorgcoöperatie Oeffelt, dan kunt u dat kenbaar maken via info@stichtingwonenoeffelt.nl 

8 mei 2015

 

 

De SWO is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provinciale stichting ZET. Zij verzorgt de procesbegeleiding van het traject dat bouwstenen levert in kennis en kunde om onze plannen te realiseren. Zet wordt ondersteund door de provincie Noord Brabant.

7 mei 2014 Heraut

 

Stichting Wonen Oeffelt

De SWO is de afgelopen jaren weinig in het nieuws geweest. Zij bestaat als stichting 40 jaar en heeft de 12 seniorenwoningen aan het Willem Alexanderplein onder haar hoede. Vorig jaar zijn de 12 huurwoningen die de gemeente Boxmeer bij de herindeling overgenomen had van de gemeente Oeffelt aangekocht. Oogmerk van de stichting is te zorgen dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor inwoners die graag in Oeffelt willen blijven wonen. Daarmee samenhangend heeft ook de leefbaarheid in het algemeen haar aandacht. In dat verband neemt de SWO samen met de Ondernemers Vereniging Oeffelt en de Dorpsraad deel aan de aanleg van de sfeerverlichting in het centrum rond Kerst. Voor meer informatie: www.stichtingwonenoeffelt.nl

Nu is de SWO bezig De Haven te behouden voor de Oeffeltse gemeenschap en daarmee een stap te zetten richting plaatselijke zorgvoorzieningen die landelijk sterk worden afgebouwd.

De Haven leent zich voor de vestiging van zorgwoningen die bedoeld zijn voor iedereen die om geestelijk of lichamelijke redenen niet meer in staat is zelfstandig te wonen. Ook is er ruimte voor dagbestedingsactiviteiten. In dat verband is de SWO een samenwerkingsverband aangegaan met Aksent, de Oeffeltse organisatie die jongeren en ouderen begeleid. Aksent zal na de zomer haar kantoor al in De Haven vestigen en een dagactiviteiten ruimte openen.

Het geheel wordt een samenspel van professionele zorgverleners en vrijwilligers. Die worden gebundeld in een op te richten Zorgcoöperatie Oeffelt. Deze richt zich niet alleen op De Haven, maar is bedoeld om degenen die hulp nodig hebben en Oeffeltenaren die wel willen helpen met elkaar in contact te brengen. Op deze manier kunnen mensen zo lang mogelijk thuis wonen en als dat niet meer gaat, in hun vertrouwde omgeving verzorgd worden. Familie en kennissen kunnen hen dan gemakkelijk bezoeken. De Haven kan het thuishonk worden voor de Zorgcoöperatie en als huiskamer functioneren voor de Oeffeltse gemeenschap.

We verkeren nog in de fase van kennis opdoen en plannen ontwikkelen. Het realiseren van onze doeleinden zal zeker nog een jaar in beslag nemen. Ondertussen zult u stapsgewijs worden geïnformeerd en betrokken bij de Zorgcoöperatie Oeffelt.

Wonen, zorg en dagbesteding op Oeffeltse wijze

 

De Stichting Wonen Oeffelt heeft besloten De Haven aan te kopen, de laatste tijd in gebruik als regiokantoor van de zorginstelling Dichterbij. Voorheen fungeerde het multifunctionele gebouw als centrum voor dagbesteding voor verstandelijk beperkten.

Vanuit de Oeffeltse samenleving klonken regelmatig geluiden dat het zonde zou zijn wanneer De Haven als voorzieningen gebouw uit het dorp zou verdwijnen. De SWO heeft het plan opgevat het pand te verbouwen tot een plek voor kleinschalig wonen met zorg en dagbesteding voor licht dementerende mensen en mensen met een lichamelijke beperking.

Daarbij leeft ook de wens om naast de professionele ondersteuning de zorg en de dagbestedingsactiviteiten te laten uitvoeren door mensen uit Oeffelt. In dat verband heeft de SWO het initiatief genomen de Zorgcoöperatie Oeffelt op te richten. Een aantal actieve inwoners wil op deze manier de kracht van het dorp inzetten om te zorgen dat ouderen zolang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen en vervolgens kunnen worden opgevangen in hun vertrouwde Oeffeltse omgeving, waar familie en kennissen hen gemakkelijk kunnen bezoeken.