Home


De Stichting Wonen Oeffelt is de voortzetting van de Stichting Bejaardenhuisvesting Oeffelt. 

Deze is opgericht in 1970 onder leiding van de toenmalige burgemeester Stuij.

 

Latere voorzitters waren burgemeester Van Casteren en Theo van Benthum. Het doel van de SBO was betaalbare huisvesting voor Oeffeltse bejaarden, zodat deze niet uit hun woonplaats hoefden te vertrekken. In de opzet van de SWO is dit niet anders. Het aandachtsveld van ouderen is alleen verruimd naar alle inwoners van Oeffelt.

 

De SWO heeft als oogmerk de leefbaarheid van de plaatselijke woongemeenschap als geheel te bevorderen en waar mogelijk bepaalde zorgvoorzieningen te faciliteren.